Skabelse

Hvad mener jeg med skabelse? Jo, at det er en skaber bag det hele, dvs alt liv og de rammer som hedder universet og jorden er nøje planlagt og bragt til verden udaf Guds egen vilje.

Af skabelsen kan man se at Gud er til, og hvem han er. Godtnok er verden overgivet synden pga Adams overtrædelse, dvs, han syndede, og derved spredte synden til alle mennesker fra ham. Hans overtrædelse tilskrives os alle fordi vi alle stammer fra ham., men ligesom det er med synden, så er det også med nåden, for Jesus døde i vort sted, den død og straf vi var skyldige i selv at betale, betalte han i vort sted for at vi kunne gå fri, men vi går kun fri såsom vi tager imod Jesus som vores retfærdiggørelse.

Retfærdiggørelse kan oversættes “færdig i retten”, vi skal ikke for en dommen hvis vi tager imod Jesus og lever vort liv med ham.

At vi kan kende hvem Gud er hænger sammen med det at leve med ham.

Joh 17 v3 Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.

Hvis vi bliver Guds børn skal vi leve vort liv i erkendelse af hvem han er, det er jo netop det det vil sige, at vi er børn af Gud, vil jo sige vi er ligesom han er. Dertil må vi kende hvem han er for at vi kan ligedannes, ikke at vi bliver fuldkomne, men vores væremåde afspejler hans måde at være på såsom vi giver ham lov til at komme til. Dette er hvad frelsen drejer sig om, og den eneste adgangsbillet til himmelen.

Skabelse er noget med nøje planlagt og udført, ikke noget med tilfældighed, eller på må og få, skabelse er en viljes beslutning, hvad hele skaberværket også bærer præg af, intet kommer jo af intet, altså må det hele være skabt.

At alt er kommet ved skabelse og ikke tilfældighed medfører også et ansvar til os, det må medføre en stillingtagen FOR eller IMOD Jesus som vores frelser. Bibelen siger at vi alle er uden undskyldning.

Rom 1 v20 For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.

Af alt hvad er er, liv og de rammer vi lever i, jorden og universet kan man altså se at Gud er til, og at han har villet det hele, og dermed også dig. Men han tvinger ingen, det er frivilligt om du vil komme til ham når du hører hans kalden, ingen vil kunne sige på dommens dag, “du gav mig aldrig valget”, eller “du tvang mig”.

Hvad skal jeg med det hele?

Men hvis Gud har skabt det hele, hvad vil han så med det? Jo, han ønsker dit fællesskab, han ønsker at du vælger at leve med ham, og bruge dit liv til at lære ham at kende, det er formålet med det hele, og så at du ved din bliven får adgang til himmelen den dag du skal herfra.

Han ønsker med andre ord at være en aktiv del i vores liv, hvor vi beder til ham, og han hjælper.

Kunne du tænke dig dette liv? Ønsker du at kunne komme i himmelen? Jeg ved Gud længes efter at du skal lære ahm at kende, så du kan blive hans barn.

Om du vil, så bed denne bøn:

Kære Jesus, jeg ved at jeg har syndet ved ikke at leve med dig, men jeg beder dig om tilgivelse for alt hvad jeg har gjort, og om at du må komme ind i mit liv. Frels min sjæl og giv mig evigt liv, i Jesu navn, Amen. Tak at du har frelst mig.

Om du har bedt denne bøn og ment den, så er du et Guds barn. Som et barn af Gud er det vigtigt at du tager mad til dig, som er Guds Ord og beder til ham hver dag så du kan have fællesskab med ham. Men det er også vigtigt at komme sammen med andre kristne som kan hjælpe dig til en større forståelse af livet med Gud, og som du kan spørge om alt hvad du får brug for svar til.

Må Gud velsigne dig og bevare dig
What is the gap theory ?

Dansk side
Hvad er gap teorien ?

Hvad mener jeg med skabelse ?

Skabelse denmark.gif - 873 Bytes

Links

For danske artikler af mig, se:
Skabelse - gap teorien

New Email

Please link to me


blog.jpg - 4582 Bytes
The Gap theory blog


Sitemap


goto frontpage The gap theory page